Skip to main content
To top

Automatisk Selvrensende Filter

Våre automatfiltre er et robust og kompakt selvrensende filter som er meget driftssikkert og pålitelig med lave driftskostnader. Det kan benyttes til mange applikasjoner som for eksempel til Søtningstoffer, maling, papirindustri, vann, energi, avfall, sjokolade, indstri fortykningsmiddel, olje og fettstoffer, drikkevarer og meieri. m.m.

Filtreringsprinsippet er basert på en filtersil, hvor de faste partiklene blir holdt tilbake på innsiden av filterelementet. I renseprosessen er det lineære eller roterende skraper/kniver, som skraper de faste partiklene ned i kammeret til bunn av filteret. Kammeret er designet slik at en høy konsentrasjon av faste partikler blir holdt igjen, frem til utskyllingen. Skrapefunksjonen aktiveres enten  automatisk av differensialtrykk eller ved faste tidsintervaller.

HiFlux Filtration - Company brochure 2023 - ENG V2 - hr (1).pdf
Download

Roterende Skrapesystem

Lineært Skrapesystem

Valg av filtertype?

Valget mellom lineær eller roterende renseprosess er avhengig av flere forskjellige faktorer som produkttype, flow, viskositet, temperatur og smussbelastning. Gjennom flere års erfaring har vi opparbeidet oss gode systemer og våre spesialister kan hjelpe til å anbefale passende filtertype til akkurat ditt bruk. 

Spesifikasjon Auto-line M ML L XL XXL O O
Spesifikasjon Auto-line R   MLR LR XLR XXLR VLR LVLR
Kapasitet (m3/h)
(1 cSt, dP 0.2 bar, 100 my)
27 44 63 100 223 1150 2000
Filtreringsareal (cm2) 860 1500 2175 3300 4840 14400 28250
Filtreringsvolum (l/t) 6 15 27 35 89 485 1270
Tilkobling inn-/utløp (DNmm) 50 65 80 100 150 300 500

 

Display
Sort
Omrører standard Auto-line MLR

HE-121062036
O-ring Lokk TS3 & ML

HE-027153035
Auto-Line VLR-E

AutoLine-LVLR-E
Auto-Line M and ME

AutoLine-M-ME
Auto-Line ML and MLE

AutoLine-ML-MLE
Auto-Line MLR

AutoLine-MLR
Auto-Line L and LE

AutoLine-L-LE
Auto-Line LR

AutoLine-LR
Auto-Line XLR

AutoLine-XLR
Auto-Line XL and XLE

AutoLine-XL-XLE
Auto-Line XXLR

AutoLine-XXLR
Auto-Line XXL and XXLE

AutoLine-XXL-XXLE

Produkter

Links
Language
My account