Til toppen

Lån av filtersystemer

Lån av filtersystem er vanligvis mellom 1 – 3 uker

  • Kunder som ønsker å låne har ofte et behov for å se om filtersystemet leverer ønskede resultater i deres egen produksjon/dift

  • Vi testkjører og tilpasser filtersystemene våre i forkant før det leveres, slik at det er satt opp etter kundens preferanser


Leie av filtersystemer

Leie av filtersystemer passer for kunder som ønsker avtaler fra 2 – 24 måneder

  • Kunder som ønsker å leie har gjerne behov for en filtreringsprosess over en viss periode, har et pågående testprosjekt eller ønsker å finne ut om filtersystemet gir gode nok resultater til å utvide leie til leasing eller kjøp av filtersystemet

  • Ved Leie har man som kunde mer fleksibilitet i leietid, periode og innhold i avtale


Leasing av filtersystemer

Passer fint til avtaler som har 2 – 6 års lengde, og man ønsker å eie produkter etter endt leieperiode

  • Leasing er fleksibelt da spesielt for de som er i en oppstartfase, investerer i nye prosjekter eller ønsker en oversiktlig nedbetalingsplan av utstyret som driftes.
  • Det styrker likviditeten
  • Frigjør kapital til andre investeringer
  • Forenkler budsjettprosessen
  • Gir en god oversikt over månedlige kostnader
  • Ved endt avtaletid kan du bestemme om du vil fortsette leieavtalen, levere tilbake eller kjøpe ut utstyret

Oppgradering - Innenfor avtalerammer kan du endre eller oppgradere utstyr. Dette betyr at du til enhver tid vil kunne sikre deg et tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr

Ved utløp - Ved avtaleperiodens utløp, kan du fortsette leieforholdet, levere utstyret tilbake eller anmode om å kjøpe utstyret


Ønsker du veiledning eller rådgivning på hvilken løsning du bør velge?

Referanser


Silva Green FuelSelvrensende filtersystem til innovativt demonstrasjonsanlegg

Ditech sine automatisk selvrensende filter blir brukt til å filtrere prosessvann i demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel. En automatisk prosess ...