Til toppen

 

 

 

GIGANTISKE FILTER TIL
HAVRBUKS- OG INDUSTRISEKTOREN

 Sep 12, 2023

 


Bilde hentet fra: Hiflux Filtration A/S.

Filteret eller rettere sagt "innmaten" til filteret ble med stor suksess lansert og presentert for første gang på Aqua Nor i høst. 

Som leverandør av Hiflux i Norge kan Ditech nå tilby et helt nytt produkt innen produktgruppen selvrensende filter. Auto-Line LVLR er et nytt filter med kapasitet på 2000 m3/h som er dobbelt så stort sammenlignet med det nest største filteret i produktrangen til disse filtrene. Filteret er et helautomatisk trykkfilter med makanisk filtrering gjennom et roterende skrapesystem og har vært et svært populært filter innen akvakultur og industri for håndtering av vann i ulike prosesser, avfall, ensilasje og ellers et bredt bruksområde av flytende media. 


"Med de erfaringene og resultatene vi har med filtrene i akvakultur i dag vil dette være et stort skritt for oss og bransjen, da vi nå kan levere dobbel så stor kapasitet sammenlignet mot tidligere. Vi forventer at produktene vil åpne dører for nye prosjekter og større systemer".

Sier daglig leder i Ditech AS - Morten Andre Karlsen


Auto-Line LVLR er et filter med lavt energibehov og lite trykktap gjennom filteret, samtidig som det er plassbesparende sammenlignet med andre filter som innehar samme kapasiteter. Avfall og "waste management" er viktig for de fleste produsenter og det er et stort fokus på energien og ressursbruken av vann ved nytte av slike systemer i produksjonen. Her produsenten klart å levere en løsning som virkelig er med å bidrar til en CO2-vennlig produksjon i form av redusert bruksvann og energiforbruk.

På LVLR er det mulig å få filtrert fra 1 mm ned til 100 µm, mens det i produktserien til Auto-Line ellers går helt ned til 30 µm filtreringsgrad på mindre systemer.

Filteret kan også kombinderes med flere enheter i drift samtidig, dette ble blant annet løsningen når Ditech leverte 10 stk. Auto-Line VLR (størrelsen under LVLR) til Frøy Challenger og verdens største avlusningssystem


Bilde hentet fra: Ditech AS. 
Tatt under Aqua Nor 2023 utstilt sammen med Hiflux og en filtersil til nyheten AutoLine LVLR-E


I august ble det skreven en artikkel i Metal Supply om produktnyheten, se utdrag fra saken nedenfor.

Det er stor etterspørsel etter selvrensende væskefiltrering med høy flyt. Dette har ført til at Hiflux-produsenten har utviklet selskapets største filter noensinne. Både avløpssektoren, mat- og produksjonsindustrien krever selvrensende filtrering med stor strømning. Dette er grunnen til at Hiflux Filtration nettopp har konstruert og levert selskapets største væskefilter noensinne.

Det nyutviklede Auto-Line LVLR-filteret kan behandle 2000 kubikkmeter vann i timen, og strømningskapasiteten er dermed mer enn doblet sammenlignet med den nest største løsningen. Det er spesielt uttak av overskuddsvarme fra kjøling og spillvann som gjør den store filterstrømmen aktuell i den grønne overgangen. 

 Martin Holgaard, salgsdirektør i Hiflux Filtration, opplever den ølende bevisstheten rundt energibesparende filtrering på egenhånd i dialog med de europeiske partnerne og de mange globale kundene. Bevisstheten om optimal utnyttelse av teknisk vann er større enn noen gang. Selvrensende filtrering er et av virkemidlene for å nå målet. Vårt nye filter er utviklet på bakgrunn av konkret interesse fra kundesegmenter som alle er storbrukere av vann. LVLR-filteret er på alle måter en stor konstruksjon, og filterhuset er over fire meter høyt. Det er verdens største trykkfilter med skrapesystem, sier Martin Holgaard. 

Han utdyper at selve skrapesystemet opererer med et omrdåe fra 1000 mikrometer ned til 100, slik at selv de minste urenheter filtreres bort. Kundene lytter oppmerksomt når vi forteller dem at filtreringen kan bidra til å redusere deres CO2-avtrykk. Kolossale mengder teknisk vann brukes i moderne produksjonsnlegg og anleggene blir større og mer automatiskerte. Filterløsningene følger naturligvis den utviklingen. Våre ingeniører bruker mange timer på å tilpasse hvert filter til den spesifikke oppgaven for å oppnå størst mulig effekt for kunden, sier Martin Holgaard. 


Relevante produkter