Til toppen

Konkurransevilkår

Sist oppdatert: 07.12.20

Generelt  

Ditech AS arrangerer en konkurranse som på ingen måte er sponset, godkjent, administrert av eller tilknyttet Facebook. Konkurranseperioden er fra 11.11.2021 til 24.11.21 kl. 12:00. Du må være bosatt i Norge, da vi kun sender premie til innenlands adresse. Deltaker må være mist 18 år eller mer for å delta i konkurransen.  

Deltakeren må følge alle steg som er beskrevet i konkurranseinnlegget på Facebook for å vinne. Hvis ikke alle steg er fulgt vil man ikke være en gyldig vinner og vi trekker da en ny tilfeldig vinner. Deltakere i konkurransen kan kun sende inn personlige bidrag, og ikke på vegne av andre. 

 

  1. Det vil trekkes 1 tilfeldige vinnere  

  1. Ansatte i Ditech AS kan delta i konkurransen, men ikke vinne.  

  1. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at en påmelding/bidrag til konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert. 

  1. Mottaker/vinner av konkurransen er selv ansvarlig for evt. Skatt på premien, men vi legger til grunn at premien er skattefri for mottaker som tilfeldig gevinst så lenge den har en verdi under kr 10.000. 

 

Personopplysninger 

Ditech AS henter inn informasjon om brukernavn på Facebook og etterspør e-post eller telefonnummer for å kontakte vinnere via Facebook Messenger. Dette er for å kunne trekke og verifisere vinneren av konkurransen. Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger, kan du kontakte oss på Post@ditech.no. Hvis du er misfornøyd med behandlingen av dine personopplysninger kan du klage til datatilsynet på datatilsynet.no. Du har rett til å be om innsyn, sletting, retting, begrenset behandling, protest og dataportabilitet av dine personopplysninger.  

 

Trekking av vinner  

For å trekke en tilfeldig vinner av konkurransen benytter vi oss av denne nettsiden: https://commentpicker.com/. Personopplysninger som fullt navn og adresse til vinner(e) vil bli delt med de som håndterer posten (Bring, posten). Vinneren vil bli kontaktet på Facebook, fullt navn vil bli publisert på våre nettsider for å verifisere at vinnere har blitt trukket. Dersom vinneren ikke svarer innen 3 dager vil vi trekke en ny tilfeldig vinner. 

 

Disse vilkår skal tolkes i samsvar med norsk rett, og eventuelle tvister skal bringes inn for ordinære norske domstoler. Om du ikke ønsker å delta i konkurransen, kan du når som helst slette kommentaren din i kommentarfeltet eller sende oss en mail på post@ditech.no

Ved å delta i konkurransen i.h.h.t konkurranseregler gitt i konkurransens beskrivelse godkjenner du konkurransevilkårene.