Skip to main content
Til toppen

Kvalitets og miljøpolitikk

 For å sikre at vi tilfredsstiller de krav som møter oss fra våre kunder, medarbeidere, eiere, samarbeidspartnere, leverandører og lokalsamfunn skal vi alltid:

  • Levere produkter og tjenester til rett tid og av høy kvalitet, og om mulig, ha egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp fra produksjon, bruksområde og videre til avhending.
  • Jobbe kontinuerlig med å identifisere og forstå våre kunders behov for å kunne tilby løsninger som øker kundenes tilfredshet, tilfredsstille kunders krav og forventninger, så vi blir kundenes foretrukne samarbeidspartner.
  • Jobbe kontinuerlig med forbedringer internt i vår virksomhet og hos våre eksterne leverandører.
  • Løpende forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i vår organisasjon, øke arbeidsgleden og kompetansen hos våre medarbeidere og overholde gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for menneskenes sikkerhet, fremtidens miljø og jordas ressurser

Vår visjon er å være det beste miljøvennlige alternativet for  rådgivningstjenester, testing og kompetanseutvikling innen  filtrering. I samarbeid med våre kunder og leverandører,  identifiseres nye anvendelsesområder for miljøvennlige produkter.


Vårt styringssystem skal overholde kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, samt offentlige lover og forskrifter. Styringssystemet skal hele tiden forbedres og tilpasses vår virksomhet. 

 

Styringssystemet skal hele tiden forbedres og tilpasses vår virksomhet. Kvalitets og miljøpolitikken skal benyttes som et rammeverk for å definere konkrete mål i kvalitets- og miljøplanen.

Lenker
Language
Min side