Til toppen

Auto-Line XL og XLE

Produktnummer: AutoLine-XL-XLE
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Auto-Line - XL og LE Automatisk selvrensende filtre 

HiFlux Auto-line filtre er designet som kompakte, selvrensende automatiske filtre i rustfritt syrefast stål EN 1.4404 med mange bruksområder. Filterets robuste konstruksjon gjør det egnet for filtrering av nesten alle væsker, som tungolje, smøreolje, bitumen, fett, maling, tannkrem, vann, gjæringsvæsker, bensin, sirup, kondensat, CIP-væsker, antibiotikasuspensjoner og mer.

Filteret brukes der det er krav om en automatisk kontinuerlig rengjøringsprosess, hvor smusset konsentreres i filteret til det blir drenert bort mens filteret fortsatt er i drift. Filtreringsprinsippet er basert på filterelementer, der smusspartiklene fanges opp på overflaten. Under rengjøring skrapes skitten inn i et dreneringskammer, hvorfra det dreneres bort fra filteret med passende intervaller. Dette resulterer i en definert og absolutt rengjøring av filteret. Dreneringen kontrolleres individuelt og dermed reduseres produkttapet til et absolutt minimum. Ved rengjøring føres et skrapestempel gjennom filterfilteret, hvor skitten skrapes ned i et slamkammer i bunnen av filteret. Siden skrapestempelet er åpent, kan strømmen i filteret fortsatt skje under skrapingen. Dette betyr at filteret kan fungere hele tiden og at strømmen ikke blir avbrutt under rengjøring.

Dreneringen av filteret skjer gjennom bunnventilen, som kan stilles fritt for å bli aktivert etter et gitt antall skrap. Dermed konsentreres smusset før det skyves ut av filteret, noe som reduserer produkttapet til et minimum. Drenering utføres over en periode på vanligvis 1-3 sekunder, der det kan være et lite trykkfall i systemet. Væskestrømmen til filteret reduseres her bare med ca. 5-10% i det korte øyeblikket når dreneringen finner sted.
E-versjonen har en utvidet luftsylinder. Dette forhindrer muligheten for krysskontaminering mellom mediet i beholderen og det pneumatiske systemet.

Ved konstruksjonen av filteret er det lagt vekt på å gjøre konstruksjonen robust og pålitelig. Ved å begrense antall bevegelige komponenter minimeres slitasje og vedlikeholdskrav. Den enkle konstruksjonen gjør filteret så servicevennlig at det ikke er behov for ekstern assistanse i forbindelse med service.

 

Kapasitet: (ved viskositet 1 cSt og som trykkfilter:

Differenstrykk

Si-areal cm²

30

50

100

150

200

300

500

1000

0,20

3.300

52,0

62,0

100,0

105,0

110,0

110,0

110,0

110,0

0,15

3.300

47,0

54,0

84,0

88,0

90,0

90,0

90,0

90,0

0,10

3.300

39,0

44,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

0,05

3.300

27,0

30,0

50,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Filteret skal bare installeres som et trykkfilter, og skal installeres i systemer som har et overtrykk i forhold til miljøet.
Alle autolinjefiltre er produsert som standard i samsvar med direktivet om trykkutstyr 97/23 / EF artikkel 3 nr. 1. 3, men kan leveres med godkjenning i samsvar med kategori I, II, III eller IV. Autolinjefiltre kan leveres med godkjenning for bruk i eksplosive atmosfærer (sone 1 eller 21) i henhold til direktiv 94/9 / EF.

General Numbers
Power supply 240 VAC/50 Hz
Test Pressure I henhold til EN 13445
Air supply 5-7 bar
Max working temperature 150 °C
Max differential pressure 3 bar
Design Pressure 16 bar
Sludgechamber volume 2,1 litres
Drain Rp1 (Rp1 ½, Rp2)
Flange connection DN100
Capacity 100 m3/h
Filtration areal 3300 cm2
Weight 95 kg
Volume 35 litres
Filtration Range 30-2000 µm
Skrapesystem Lineært