Til toppen

 

 

 

FOREBYGG ELEKTROSTATISKE
UTLADNINGER

Mai 03, 2023

 


Bilde hentet fra: Ditech AS

Når olje strømmer gjennom filterelementet i hydraulikksystemer kan ESD (Elektrostatisk utladning) oppstå. Dette kan medføre gnistutladning i systemet som fører til skade på hydrauliske komponenter. Vi tilbyr ESD-filtre fra Filtrec med antistatisk beskyttelse som hindrer gnistutladning og opprettholder god filtrering på kritiske systemer.
 

En endring i internasjonale miljøstandarder

For å bevare miljøet leverer oljeprodusentene en ny miljøvennlig hydraulikk- og smøreolje til OEM og produktleverandører. Denne oljen har i motsetning til tidligere varianter en høyere risiko for å skape elektrostatisk elektrisitet. Tidligere inneholdt hydraulikkoljer ofte kullstoffer og sinkadditiver (ZDDP) som tilsetninger for å forebygge slitasje og korrosjon. I dag ville de ikke overholdt gjeldende internasjonale miljøstandarder, da de er klassifisert som skadelige.

Hva er ESD?

«Flow» gjennom ikke-ledende filtreringsmateriale (syntetisk og standard glassfibermateriale) og hydrauliske væsker, fremmer dannelse av ladningssamlinger på grunn av triboelektrisk effekt. Hvis spenningen som er skapt overskrider en bestemt verdi (oljens dielektriske styrke), vil det være et «dielektrisk sammenbrudd» med en elektrisk utladning. Den ladningsgenererende prosessen øker strømningshastighet eller viskositet av en hydraulisk væske. 

Hva kjennetegner ESD?

  • Knirkelyder som ligner på kavitasjon
  • Filtermediet viser tegn på brannskade

På systemer med risiko for at det kan oppstå ESD er det viktig å bruke filter med antistatiske egenskaper.


Bilde hentet fra: Ditech AS

Hvilke problemer oppstår ved ESD?

  • Gnistene kan brenne og lage hull i filtreringsmediet og kan føre til at uønskede partikler passerer ufiltrert
  • ESD kan fremskyve oljealdring som forkorter levetiden
  • ESD-bølger forstyrrer og skader sensitive sensorer og elektroniske komponenter i det hydrauliske systemet

Hvordan forebygge ESD?

Vår kvalitetsleverandør Filtrec, har i flere år hatt anti ESD-filter i sitt utvalg. Benytter man disse filtrene vil det gi en antistatisk beskyttelse som reduserer ESD og opprettholder den gode filtreringen på kritiske systemer.

Hentet fra Filtrec sine brosjyrer


Relevante produkter