Til toppen

Kompakt og effektiv oljerenser fra GreenOil


GreenOil sine filtersystemer er kjent for sin unike måte å bruke Saueull som filtreringsmedie og er en bærekraftig filtreringsmetode. Filtersystemet renser oljen kontinuerlig for vann og partikler og er enkel å installere og vedlikeholde. Investeringen er raskt inntjent, bruker lite energi, og forlenger levetid på utstyret ditt uten noe oljesøl.

 

Filtrene passer perfekt til hydraulikk- og smøreoljesystemer for gir, kraner, propeller, Thrustere, motorer og m.m. Systemet kommer i flere størrelser og har en enkel utskiftning av filterinnsats.
Hvor mye kan du spare?

Ønsker du en kostnadsanalyse for å se hvilke
muligheter og innsparinger dine systemer har?  

 

 

 

Kontaktperson Johannes Solsvik
E-post: Johannes@ditech.no

Telefon: +47 950 22 162