Til toppen

 

 

 

HYDRAULIKKFILTER
FRA FILTREC

            April 14, 2023

 


Bilde hentet fra: Ditech AS

Valg og riktig bruk av hydraulikkfiltre er et viktig verktøy i kampen for å redusere de totale driftskostnadene. Vi tilbyr komplette hydraulikkfiltre og elementer med og uten vannabsorberende media fra vår leverandør Filtrec. Filtrene leveres i flere størrelser og fås med bypass og indikator. Utvalget av filterelementer består av, filterhus og renseanlegg innen returfilter, trykkfilter, sugefilter, by-pass filter, inline- og offline filter.

Oppnå optimale driftsforhold

Funksjonen til et hydraulikkfilter er å rense olje og hindre at smuss, vann eller andre partikler kommer inn i det hydrauliske systemet. Uønskede partikler kan forårsake stor skade på komponentene i det hydrauliske systemet hvis de ikke er under kontroll. Et godt vedlikeholdt hydraulisk filtersystem har ofte optimale driftsforhold og lengre levetid.

Trykkfilter

In-line filtre beskytter de mest følsomme hydrauliske systemkomponentene da de står på trykksiden. For å kunne utføre maksimal kretsbeskyttelse må de være utstyrt med robuste hus og riktige filterelementer som kan håndtere forskjellige trykk. Disse produktene innehar gjerne større kapasitet og trykkegenskaper en andre filterelementer.

Returfilter

Returhydraulikkfiltre er vanligvis den siste komponenten som hydraulikkvæsken passerer før den kommer inn i reservoaret. Returfiltrene filtrerer hydrauliske væsker og forhindrer inntrenging av slitasjerester eller partikler fra både interne komponenter og ytre miljø. 
Disse filtrene er vanligvis installert på toppen av tanken helt eller halvt nedsenket. Ved hjelp av tilgjengelig tilbehør er det mulig å redusere, skum, turbulens og generering av fri luft i reservoaret som kan forårsake kavitasjon i pumpene.

Sugefilter

Hydrauliske sugefiltre er plassert før innløpsdelen av pumpen som er en og er en følsom komponent i det hydrauliske systemet. Sugefiltre har den kritiske rollen å beskytte mot grovere partikler og forurensning, samtidig som det sørger for stabil flyt i systemet.
 


Relevante produkter