Til toppen
<center><h2>REFERANSE</h2></center>

REFERANSE

Kunde Hydro Husnes

Applikasjon Renseanlegg/Aluminium

Filter Filterkorger og filterposer

Marked Industri

Strenge krav til utslipp

Leveranse av filterkorger og filterposer

Hydro Husnes er underlagt strenge krav til utslipp fra miljødirektoratet og målinger blir gjennomført regelmessig. Rensing av luft fra produksjonen er særdeles viktig og det stilles høye krav til kvalitet. Ditech har levert filterkorger og filterposer til flere av Hydro Husnes sine renseanlegg, der Ditech har blitt valgt ut ifra pris og kvalitet.

ISO-Sertifisert bedrift

Ditech er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Det vil si at kunder kan være trygge på at Ditech som bedrift hele tiden jobber med å redusere utslipp og miljømessige påvirkninger. Noen av punktene vi kontinuerlig jobber med er:

  • Redusering av energiforbruk og håndtering av avfall
  • Miljøvennlige logistikk- og emballeringsløsninger.
  • Følge offentlige miljøkrav og reguleringer
  • Sette samme krav til alle våre leverandører og produsenter

Å være en ISO-sertifisert bedrift skal være en trygghet for kunder som velger Ditech sine produkter og løsninger.
Bilder hentet fra: Privatfoto (Hydro Husnes) og Ditech AS. På Bildet: Jamal Colin Soosainather og Anne Mari Vågen

Om Hydro Husnes

Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge. Hydro Husnes fremstiller primæraluminium i såkalte prebake-celler, noe som gir både gode produksjonsresultater og lave miljøutslipp. Den første aluminiumproduksjonen på Husnes startet i 1965. I dag er produksjonskapasiteten 197.000 tonn elektrolysemetall (Hentet fra: hydro.com)

Flere Referanser

Rammeavtale Skagerak kraft og varme

Rammeavtale Skagerak kraft og varme

Les mer
Mondelēz - Freia bruker våre filtersystem

Mondelēz - Freia bruker våre filtersystem

Les mer
Filtrerer aller typer væsker

Filtrerer aller typer væsker

Les mer