Til toppen

Lokalt samarbeid
 

Noe av suksessfaktoren i samarbeidet med Ditt Grafisk er at vi «snakker samme språk» med tett oppfølging, trygghet og god kommunikasjon. Ditt grafisk har vist stor forståelse for hvilken retning den nye logoen burde ha.

I tillegg til å ha et godt samarbeid, har den korte avstanden gjort det enklere å ta raske avgjørelser når det kommer til valg av kvalitet på klær, trykkmateriell og annet markedsmateriell. Farger, fonter og slagord i den gamle logoen vår har satt begrensninger lokalt og digitalt, vi så derfor et behov for å fornye utrykket.