Skip to main content
Til toppen
Hiflux Filtration

LSS1 Silfilter

Produktnummer: LSS1
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

LSS 1 sifiltre

HiFlux LSS 1 Silfiltre er spesielt utviklet for bruk som beskyttelsesfiltre for distribusjons- og overføringssystemer i energisektoren.
Funksjonelt brukes filtrene til å beskytte pumper, varmevekslere, ventiler, kjeler og rør etc.

I utformingen av filteret er det lagt vekt på å optimalisere strømningsforholdene slik at maksimal kapasitet oppnås med minst mulig trykktap gjennom hele driftsperioden. Dette oppnås ved en spesiell utforming av filterskjermen, som betyr at tilbakeholdt smuss ikke blir holdt i eller på filteroverflaten, men legger seg i enten filterskjermen eller filterhuset. Dette etterlater et aktivt og åpent filterområde gjennom hele driftsperioden, og dermed et markert lavt energiforbruk samt lengre intervaller mellom behovet for manuell rengjøring.
Energiforbruket for drift av LSS 1-filteret er vanligvis 70 - 80% lavere enn vanlige filtre og smussoppsamlere. Med en enkel krets i størrelsen DN100 kan dette bety en besparelse på opptil 22.000 kWh i redusert energiforbruk.

Filteret leveres i to standardversjoner, der smusset holdes enten i filterinnsatsen Type LSS 1, eller der det legger seg i filterhuset, Type LSS 1 RF. Versjonen med sedimentering i filterhuset gjør at filteret kan oppslemmes gjennom avløp i bunnen uten å forstyrre strømmen av filteret.
Bunnslamtypen brukes ofte i systemer med høy smussbelastning. Oppslemmingen er muligens laget over en ventillås slik at større trykkstigninger i systemet unngås.

Filterhuset er laget av sveiset sertifikatstål og designet for kompakt installasjon i systemer med høyt trykk og temperatur. Produksjonen er dekket av en høy kvalitetskontroll som inkluderer materialkontroll med full sporbarhet, kontinuerlig prosesskontroll, sveisestyring i henhold til designstandard og hydraulisk trykktesting i henhold til EN 13445. Materialsertifikater EN 10204 3.1., NDT rapport fra sveisekontroll og EF samsvarserklæring iht. til PED-direktiv 97/23 / EF.

Filterserien er designet for å tåle sterk påvirkning fra større fremmedlegemer som kan føres gjennom systemet i høy hastighet. LSS 1 og LSS 1 RF leveres som standard med filtrering 1 mm, 3 mm, 6 mm og 8 mm. LSS 1 RF kan også leveres med 0,5 mm filtrering. Ventilen er innebygd i siden av filterhuset og muliggjør tilkobling til ventilasjonskretser, som ikke trenger å demonteres når du rengjør filteret, da lokket kan fjernes fritt. Spesiell design med hensyn til installasjon, kapasitet, temperatur og trykk produseres i samarbeid med vår designavdeling. Filteret er produsert som standard i samsvar med PED-direktiv 97/23 / EC.

 

Designtryk:

16 bar eller 25 bar

Prøvetryk:

I henhold til EN 13445

Differenstryk max.:

1,0 bar

Arbejdstemperatur max:

110° C (vand) eller efter kundekrav

General Numbers
Capacity 42 - 1140 m3/h
Drain 25 eller 50 DN
Test Pressure I henhold til EN 13445
Max working temperature 110° C °C
Max differential pressure 1 bar
Design Pressure 16 eller 25 bar
Filtration 1 - 8 mm
LSS4 Silfilter

LSS4
Lenker
Min side
Language