Skip to main content
Til toppen
Hiflux Filtration

LSS4 Silfilter

Produktnummer: LSS4
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

LSS 4 sifiltre

HiFlux LSS 4 Filterfiltre er spesielt utviklet for bruk som beskyttelsesfiltre for distribusjons- og overføringssystemer i energisektoren.
Funksjonelt brukes filtrene til å beskytte pumper, varmevekslere, ventiler, kjeler og rør etc.

I utformingen av filteret er det lagt vekt på å optimalisere strømningsforholdene slik at maksimal kapasitet oppnås med minst mulig trykktap gjennom hele driftsperioden. Dette oppnås ved en spesiell utforming av filterskjermen, som betyr at tilbakeholdt smuss ikke blir holdt i eller på filteroverflaten, men legger seg i enten filterskjermen eller filterhuset. Dette etterlater et aktivt og åpent filterområde gjennom hele driftsperioden, og dermed et markant lavt energiforbruk samt lengre intervaller mellom behovet for manuell rengjøring. Effektiviteten til denne funksjonen avhenger imidlertid av filterets retning.

Energiforbruket for drift av LSS 4-filteret er vanligvis 25 - 35% lavere enn vanlige filtre og smussoppsamlere.
Filteret er designet for montering i forbindelse med rørbøyninger, og kan leveres med hengslede lokk orientert i riktig retning.

Filterhuset er laget av sveiset sertifikatstål og designet for kompakt installasjon i systemer med høyt trykk og temperatur. Produksjonen er underlagt en høy kvalitetskontroll som inkluderer materialkontroll med full sporbarhet, kontinuerlig proseskontroll, sveisestyring i henhold til designstandard og hydraulisk trykktesting i henhold til EN 13445. Materialsertifikater EN 10204 3.1., NDT-rapport fra sveisekontroll og EF-samsvarserklæring iht. PED-direktiv 97/23 / EF.

Filterserien er designet for å motstå sterk påvirkning fra større fremmedlegemer som kan føres gjennom systemet i høy hastighet. LSS 4 leveres som standard med filtrering 1 mm, 3 mm, 6 mm og 8 mm. Silinnsatsen er montert i et skinnesystem som sikrer en positiv tetning mellom sil og hus uten lekkasje, akkurat som det gjør håndteringen av silen lettere i forbindelse med rengjøring av filteret. Ventilasjon kan bygges inn i siden av filterhuset og muliggjør tilkobling av ventilasjonskretser, som ikke trenger å demonteres når du rengjør filteret, da lokket kan fjernes fritt.

Spesiell design med hensyn til installasjon, kapasitet, temperatur og trykk produseres i samarbeid med vår designavdeling. Filteret er produsert som standard i samsvar med PED-direktiv 97/23 / EC

Designtryk:

16 bar eller 25 bar

Prøvetryk:

I henhold til EN 13445

Differenstryk max.:

1,0 bar

Arbejdstemperatur max:

110° C (vand) eller efter kundekrav

Tilslutning:

Svejseender (leveres også med flanger)

Filterindsatse:

Leveres i rustfrit stål med en filtrering fra 1 mm - 8 mm

General Numbers
Capacity 63 - 5280 m3/h
Filtration 1 - 8 mm
Test Pressure I henhold til EN 13445
Max working temperature 110 °C
Max differential pressure 1 bar
Design Pressure 16 eller 25 bar
LSS1 Silfilter

LSS1
Lenker
Min side
Language