Til toppen

Micro-Line Magnet/Posefilter m/pumpe

Produktnummer: Micro-LinePump
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Micro-Line Magnet/Posefilter med pumpe

HiFlux Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene ved magnet- og posefiltrering.

HiFlux Units anvendes til delstrømsfiltrering i varme og køleinstallationer, idet både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til under 1 mikron kan tilbageholdes i filteret.

Delstrømsfiltrering anvendes hvor der er krav om kontinuerligt gennemstrømning også under rensning af filteret. Effektiv fjernelse af snavs og magnetiske partikler fra væsken reducerer antallet af ned-brud i systemet og forlænger levetiden væsentligt for måleudstyr, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter.

Ved delstrøms filtrering ledes 5-15% af det totale flow ud af systemet og pumpes gennem magnet/posefilteret hvorefter det føres tilbage til systemet – renset for slam og magnetit. Da delstrømsfilteret ikke er placeret i hovedkredsen, kan gennemstrømningen i filteret afbrydes, og filteret renses, uden at hovedstrømmen afbrydes.

Vedvarende reduktion af slamindholdet reducerer sedimentationen i varmevekslere, rør og andre komponenter, hvilket er med til at holde varmetransmissionen i topform og reducerer korrosionen i systemet. Ligeledes reduceres fejlvisning i mekanisk måleudstyr og fejl ved induktiv måling minimeres, hvorfor en mere pålidelig måling af energifor-bruget kan opnås.

Magnetstavene i filteret er placeret i lederør, som styrer væsken igen-nem et magnetfelt, genereret af magneter med skiftende polaritet. Dette inducerer et felt om selv de mindste partikler, og giver dermed en effektiv tilbageholdelse af partikler på ned til mindre end 1 mikron. Filteret vil aktivt tilbageholde ferromagnetiske partikler samt enkelte jern-oxider af typen Fe3O4, g-Fe2O4, d-Fe2O3 og andre blandingsoxider af Fe3O4, hvor spinelstrukturen FeO er substitueret af andre oxider, f.eks. CoO, MnO, NiO, ZnO, Cr2O3.

Magnetstavene er af typen HiFlux, som er specielt udviklet til formålet. De har i forhold til traditionelt anvendte keramiske magneter 7 gange stærkere magnetfelt, hvorved både effektivitet og kapacitet er øget væsentligt.

 

General Numbers
Capacity 2,4 - 21 m3/h
Filtration Range 1 - 100 µm
Test Pressure 15
Max working temperature 110 °C
Max differential pressure 1 bar
Design Pressure 10 bar
Flange connection Micro-line Wall 1 unit: Rp 1 ¼" Micro-line Wall 1 unit: Rp 1" Micro-line Wall 2 unit: Rp 1 ¼"
Volume 5 litres