Skip to main content
Til toppen

I januar tok MS Color Viking steget videre og erstattet sine separatorer med våre filtersystemer fra GreenOil. Som et ledende rederi i europeisk passasjer og godstrafikk med regelmessig trafikk til og fra Norge, er det viktig å ha stabil drift med et enegribesparende og velfungerende filtersystem.

Pål Inge Kirkerød – Maskinist på MS Color Viking forteller at «Filteret for diesel ble montert opp for en stund siden og det fungerer helt perfekt». Det er en økende trend i markedet der flere skip velger samme løsning. Den avgjørende faktoren er at filtersystemet er skreddersydd bransjens behov.

MS Color Viking

MS Color Viking

Lavere driftskostnader med WP1-C

Våre WP1-C løsninger brukes til rensing av marinediesel- og olje. Filtersystemet er hyppig brukt i det maritime markedet og industrien for å opprettholde pålitelighet og lengre levetid for motorer og utstyr. Filteret erstatter bruk av diesel- og smøreoljeseparatorer og gir deg en ren olje og drivstoff med reduserte vedlikeholdskostnader.

Lenker
Language
Min side