Til toppen

Automatisk Selvrensende Filter

Våre automatfiltre er et robust og kompakt selvrensende filter som er meget driftssikkert og pålitelig med lave driftskostnader. Det kan benyttes til mange applikasjoner som for eksempel til maling, lakk, lim, olje, fett, prosessvann, kjølevann, spillvann, resiner, polymerere og forskjellige emulsjoner m.m.

Filtreringsprinsippet er basert på en filtersil, hvor de faste partiklene blir holdt tilbake på innsiden av filterelementet. I renseprosessen er det lineære eller roterende skraper/kniver, som skraper de faste partiklene ned i kammeret til bunn av filteret. Kammeret er designet slik at en høy konsentrasjon av faste partikler blir holdt igjen, frem til utskyllingen. Skrapefunksjonen aktiveres enten  automatisk av differensialtrykk eller ved faste tidsintervaller.


Valg av filtertype?

Valget mellom lineær eller roterende renseprosess er avhengig av flere forskjellige faktorer som produkttype, flow, viskositet, temperatur og smussbelastning. Gjennom flere års erfaring har vi opparbeidet oss gode systemer og våre spesialister kan hjelpe til å anbefale passende filtertype til akkurat ditt bruk. 


Lineært Skrapesystem

Roterende Skrapesystem