Skip to main content
Til toppen
<center><h2>REFERANSE</h2></center>

REFERANSE

Kunde Silva Green Fuel

Applikasjon Prosessvann

Filter HiFlux Filtersystem

Marked Industri

Bilde hentet fra: silvagreenfuel.no

Bilde hentet fra: silvagreenfuel.no

Selvrensende filtersystem til innovativt demonstrasjonsanlegg

Ditech sine automatisk selvrensende filter blir brukt til å filtrere prosessvann i demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel. En automatisk prosess fremfor en manuell prosess reduserer antall timer brukt på vedlikehold, unngår produksjonsstans og gir lavere driftskostnader.

Fra leie til eie - En investering

På demonstrasjonsanlegget i Tofte produserer de andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til å redusere utslipp av CO2 fra transportsektoren. Hensikten med demonstrasjonsanlegget er å verifisere teknologien før det eventuelt besluttes å utvikle et anlegg for kommersiell drift. I April 2022 leide Ditech ut et testfilter til kunden og etter noen måneder med gode resultater besluttet kunden å gå til innkjøp av testfilteret og flere selvrensende filtersystem til bruk i avaserte prosessystemer.

Ved leie av filtersystem i en bestemt periode kan du redusere utgifter og virkelig få testet om det gir de resultatene du ønsker (Les mer om leie, lån og leasing). 

Automatisk selvrensende filter

Etter installasjon av Auto-Line filter kan man forvente en automatisk prosess, økt produktivitet og minimalt vedlikehold. Den robuste og kompakte konstruksjonen til filteret er godt egnet for applikasjoner der driftssikkerhet og pålitelighet er essensielt. 

Filtreringsprinsippet er basert på en filtersil hvor de faste partiklene blir holdt tilbake på innsiden av filterelementet. I renseprosessen er det lineære eller roterende skraper/kniver, som skraper de faste partiklene ned i kammeret til bunn av filteret. Kammeret er designet slik at en høy konsentrasjon av faste partikler blir holdt igjen frem til utskyllingen. Skrapefunksjonen aktiveres enten automatisk av differensialtrykk eller ved faste tidsintervaller

Bilder hentet fra: Ditech AS og silvagreenfuel.no

Fra flis til fuel – Første av sitt slag i verden

Avansert biodrivstoff er et viktig bidrag til dekarborisering av transportsektoren. Drivstoffet produseres av biomasse fra råvarer som ikke kan bli mat, slik som avfall, rester og celluloseholdig materiale. Råvaren i demonstrasjonsanlegget og i et eventuelt fremtidig kommersielt anlegg er restråstoff fra skogsindustri og treforedling. Avansert biodrivstoff produsert av restråstoff fra skogen gir en reduksjon i utslipp på opp mot 95 prosent. Silva Green Fuel DA er eid 51 prosent av den norske kraftprodusenten Statkraft og 49 prosent av det svenske skogselskapet Södra.

Informasjon om demonstrasjonsanlegget til Silva Green Fuel er hentet fra silvagreenfuel.no.

Flere referanser

Filtrerer aller typer væsker

Selvrensende filter fra Hiflux er kjent for å være en robust og kompakt løsning. De er meget driftssikre og pålitelig med lave driftskostnader. 

Rammeavtale - Skagerak kraft AS

Avtalen innebærer at Ditech skal være totalleverandør av drifts- og ventilasjonsfiltre for alle Skagerak sine kraft- og varmeanlegg i Norge.

Strenge krav til utslipp

Ditech har levert filterkorger og filterposer til flere av Hydro Husnes sine renseanlegg, der Ditech har blitt valgt ut ifra pris og kvalitet. 

Filtrerer aller typer væsker

Filtrerer aller typer væsker

Selvrensende filter fra Hiflux er kjent for å være en robust og kompakt løsning. De er meget driftssikre og pålitelig med lave driftskostnader.

Les mer
Rammeavtale med Skagerak kraft AS

Rammeavtale med Skagerak kraft AS

Avtalen innebærer at Ditech skal være totalleverandør av drifts- og ventilasjonsfiltre for alle Skagerak sine kraft- og varmeanlegg i Norge.

Les mer
Strenge krav til utslipp

Strenge krav til utslipp

Hydro Husnes er underlagt strenge krav til utslipp fra miljødirektoratet og målinger blir gjennomført regelmessig. Rensing av luft fra produksjonen er særdeles viktig og det stilles høye krav til kvalitet. Ditech har levert filterkorger og filterpose

Les mer
Lenker
Min side
Language