Skip to main content
Til toppen

I 2021 tok rederiet i bruk smøreoljesystemet som erstatning for oljeseparatorer. Etter overgangen til GreenOil filtre har det ikke vært noen kostnader knyttet opp mot service og vedlikehold av installasjonen. De ser også store besparelser i reduksjon av «sludge» om bord.

Suksess med filter fremfor separator Erfaringen de har gjort seg med systemet har vært en viktig faktor for at rederiet igjen velger Ditech sine løsninger. I andre kvartal av 2022 ble det installert et GreenOil MDO/MGO filtersystem. Installasjonen ble gjennomført av rederiet selv, uten utfordringer. På systemet har de i samarbeid med Ditech valgt å installere et forfilter for å få vekk de verste partiklene, noe som ser ut til å være god løsning Om rederiet Eier, Johannes Østensjø etablerte Østensjø Rederi i 1974. Hans lidenskap for innovasjon og fartøysdesign, sammen med hans dedikasjon til å komme videre, har gitt selskapet en fantastisk historie. I samarbeid med mangeårige partnere og eksepsjonelle medarbeidere har selskapet vært i forkant av den maritime næringen i over 40 år (Hentet fra: ostensjo.no).

Bilder i artikkelen er hentet fra ostensjo.no

Østensjø Rederi tok i 2021 i bruk Ditech sine filtersystem for smøreolje som erstatning for oljeseparatorer. Opplevelsen av filteret har vært utelukkende positivt, der resultatet viser at byttet har gitt besparelser på vedlikehold og «sludge». Plattform Supply Vessel

Filtersystem som erstatning for oljeseparatorer

Østensjø Rederi

"Samarbeidet over tid har sørger for at vi som underleverandør kan utvikle våre løsninger og levere enda bedre sluttprodukter innen filtrering og væskehåndtering til havbruket i fremtiden"

Morten Andre Karlsen, Daglig leder - Ditech AS

Lenker
Language
Min side