Til toppen
<center><h2>REFERANSE</h2></center>

REFERANSE

Kunde Østensjø Rederi

Applikasjon Smøreolje- og drivstoffsystem

Filter GreenOil Filtersystem

Skip Plattform Supply Vessel

Marked Marine og Offshore

Filtersystemer fungerer utmerket og med svært lite vedlikehold

Østensjø Rederi tok i 2021 i bruk Ditech sine GreenOil filtersystemer for smøreolje- og drivstoff som erstatning for separatorer. Opplevelsen av filtersystemet har vært utelukkende positivt, der resultatet viser at dette har gitt store besparelser på vedlikehold og reduksjon av «sludge».

Gode erfaringer etter overgang til GreenOil filtre

I 2021 tok rederiet i bruk smøreoljesystemet som erstatning for oljeseparatorer. Etter overgangen til GreenOil filtre har det ikke vært noen kostnader knyttet opp mot service og vedlikehold av installasjonen. De ser også store besparelser i reduksjon av «sludge» om bord.


Bilder hentet fra: Privat foto Øystein De Jager Harkestad og ostensjo.no

"Systemene fungerer utmerket og
krever svært lite vedlikehold"

Øystein De Jager Harkestad, Chief Engineer - Edda Ferd

Suksess med filter fremfor separator

Erfaringen de har gjort seg med systemet har vært en viktig faktor for at rederiet igjen velger Ditech sine løsninger. I andre kvartal av 2022 ble det installert et GreenOil MDO/MGO filtersystem. Installasjonen ble gjennomført av rederiet selv, uten utfordringer. På systemet har de i samarbeid med Ditech valgt å installere et forfilter for å få vekk de verste partiklene, noe som ser ut til å være god løsning

Om rederiet

Eier, Johannes Østensjø etablerte Østensjø Rederi i 1974. Hans lidenskap for innovasjon og fartøysdesign, sammen med hans dedikasjon til å komme videre, har gitt selskapet en fantastisk historie. I samarbeid med mangeårige partnere og eksepsjonelle medarbeidere har selskapet vært i forkant av den maritime næringen i over 40 år (Hentet fra: ostensjo.no).

Flere referanser

Color Viking byttet til Ditech sine systemer

Color Viking byttet til Ditech sine systemer

Les mer
Bluewild - Fabrikktrålerkonseptet ECOFIVE

Bluewild - Fabrikktrålerkonseptet ECOFIVE

Les mer
Rammeavtale med verdens største brønnbåtrederi

Rammeavtale med verdens største brønnbåtrederi

Les mer