Til toppen

 

 

 


OPPNÅ REN LUFT MED 
RIKTIGE VENTILASJONSFILTRE

            Nov 14, 2023

 


Bilde hentet fra: Ditech AS

Vi tar 12-20 åndedrag per minutt, uten å tenke så mye over det. Men visste du at luftkvaliteten vi puster inn har en betydelig innvirkning på vår helse og ytelse?
I gjennomsnitt tilbringer vi omtrent 90 % av livet vårt innendørs, hvor luftforurensningen kan være opptil fem ganger høyere enn utendørs. Dårlig inneluftkvalitet kan medføre tap for bedrifter på grunn av negative helseeffekter. Forskning viser at forbedret inneluftkvalitet kan øke den menneskelige kognitive ytelsen med 61%. Oppdag flere fascinerende fakta om dette emnet og hvordan vi sikrer renere luft her: Mann+Hummel Airfiltration
 

Fint støv - Filtrer de minste luftpartiklene effektivt med våre luftfiltre 
Ifølge Det europeiske miljøbyrået refererer begrepet fint støv til luftbårne faste partikler fra menneskelig aktivitet og naturlige kilder, som vindblåst jord og  branner, som til slutt faller ned gjennom tyngdekraften og kan forårsake skade på mennesker og andre dyrs luftveier, gjennom overdreven innånding.

For å forstå hvorfor beskyttelse mot denne, ofte lille trusselen, er så viktig, må vi først forstå definisjonen av fint støv: Particulate matter (forkortet PM) er en del av luftbårne støvpartikler. Dette er partikler som sirkler i luften en stund, før de synker ned til bakken.

De er delt inn i forskjellige betegnelser avhengig av størrelsen på støvpartiklene. Disse fraksjoner brukes til å fastsette eller måle verdier. Forkortelsen PM etterfølges alltid av en verdi som angir diameteren i mikrometer:

  • PM10 er alle forurensninger i luften som har aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer. De kalles vanligvis fint støv.
  • PM2.5 er de enda finere partiklene som har aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer.
  • PM1 beskriver partikler med diameter mindre enn 1 mikrometer, og så videre.
  • Til slutt kalles ekstremt små partikler, som kan være mindre enn 100 nanometer, ultrafine partikler, ultrafine partikler eller ultrafint støv (UFP).

Trenger du hjelp til å finne riktig ventilasjonsfiltre?
Ta kontakt med oss
 

Video hentet fra: Ditech AS


Relevante produkter