To top

 

Smøreolje

For at en motor skal fungere trengs det smøreolje.

Smøreoljesystemets hovedoppgave er å smøre og kjøle motorens bestanddeler for å unngå slitasje og overoppheting under bruk. De mest brukte metodene på å rengjøre olje er med full-flow filtrering eller by-pass filtrering.

Filterets hovedoppgave er å redusere smussnivået i oljen og beskytte komponentene mot slitasje.Populære produkter