To top

Salgs- og Leveringsbetingelser

Innledning

Kjøp hos Ditech AS er regulert av nedenstående betingelser. Kjøp over internett mellom selskaper reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven, markedsføringsloven og e-handelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Disse betingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27.
Alle beløp i betingelsene er eks. mva.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgs- og leveringsbetingelser, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom to næringsdrivende, samt kjøp mellom næringsdrivende og forbruker.

2. Partene

Selger er: Ditech AS, adresse: Ravneveien 5, 3174 Revetal, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) med org.nr.: 850 990 352, telefon: 33 30 68 00, e-post: post@ditech.no og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er: Det firmaet eller den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, frakt og ekspedisjonsgebyr. Ditech tar forbehold om trykk-, skrive- og systemfeil. Du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.

4. Avtaleinngåelse

Avtaleinngåelse reguleres i utgangspunktet av avtaleloven kapittel I, som også er gjeldende for Ditech AS. Avtalen er i hovedsak bindende for kjøper, når kjøpers bestilling er mottatt av selger.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling skriftlig, skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse i retur til kjøperen. Dersom kunden ønsker PO nr. / bestillings nr. eller annen informasjon påført faktura fra Ditech AS, må dette oppgis i bestillingen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen, med hensyn til antall, varetype, pris, leverings- og betalingsbetingelser osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. Betalingen

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er etter avtale mellom selger og kjøper. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, for lav kredittverdighet eller ved førstegangskjøp, kan selgeren kreve dette.

6. a) Levering

Levering av produktene skjer på den måte og på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen fra selger. Leveringsdato som er skrevet på ordrebekreftelsen er tidspunktet for når varene sendes fra selgers lager. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil selger gi informasjon til kunden så fort selger har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Forsinket levering alene, gir ikke kjøperen rett til å heve kontrakten eller kreve erstatning.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen (-e) til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Varene leveres EXW (Ex Works) Linnestad eller EXW leverandørs fabrikk, i henhold til Incoterms 2020. Dette innebærer at kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted. Varene leveres med salgspant iht. pantelovens §3-14 og § 3-22.

Transport Type Bestillingsfrist Utsending
Posten Bring Bedriftspakke Dør-Dør Kl. 14.00 Samme dag
Posten Bring Bedriftspakke Ekspress Kl. 15.00 Samme dag
Posten Bring Stykkgods Kl. 10.00 Samme dag
Jetpack Flyekspress Etter avtale Samme dag


For bestillinger etter arbeidstid, som krever utrykning, påløper det et utrykningsgebyr på NOK 1.500,- i tillegg til fraktutgifter.

 

6. b) Fraktavtaler 

Ved avtaleinngåelse hvor våre kunder har fritt levert, gjelder postens standard bedriftspakke inntil 79x49x58 cm og maksvekt 35 kg.
Dette gjelder ikke frakt av ventilasjonsfilter, filterruller, delleveringer eller ved bestilling av ikke lagerførte varer.

 

7. Risiko for varen

Transport fra selgers lager (Ravneveien 5, 3174 Revetal) skjer på kjøpers regning og risiko, hvis ikke annet er avtalt.

8. Reklamasjon og Retur

For å få rett til retur eller reklamasjon må kunden undersøke mottatte varer. Leveransen må da sjekkes om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren om bruk av retur eller reklamasjon innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om ønsket retur skal være skriftlig. Kunden må fylle ut Ditech Reklamasjon & Returskjema og sende utfylt skjema til post@ditech.no. Kunden vil da motta en returseddel samt et oppdatert returskjema, som skal legges i returforsendelsen. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Ved bruk av retur må varene sendes eller leveres tilbake til selgeren innen 14 dager etter å ha mottatt godkjent returskjema med returordre nr. og kontaktperson fra Ditech AS.

Varen må leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Ved retur grunnet kjøpers ønske eller feil, vil kunden bli belastet 15 % av varebeløp samt returfrakt.

Dersom retur skyldes feil fra selgers side, er selger forpliktet til å kreditere hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet.

9. Personopplysninger – Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Ønsker du mer informasjon om vår behandling av persondata, se vår personvernrklæring her. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rettet feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via post@ditech.no.