To top

Fuel Filters

Urent drivstoff forårsaker skade på blant annet injektorer og drivstoffpumper. For dårlig filtrert diesel forårsaker mange motorhavarier og lang driftsstans. Selv om drivstoff i seg selv har blitt renere med årene, er uønskdede partikler i drivstoffet et stort problem. Nyere motorer er svært følsomme og stiller et høyere krav til at drivstoffet skal være helt rent for vann og partikkelforurensning.

Vi har et stort utvalg av filterelementer, filterhus og rensesystemer for ulike typer drivstoff.

Fuel Filters

Populære produkter