To top

Franke-Filter Oljedampseparator

I samarbeid med Franke-Filter kan Ditech levere løsninger til å fjerne oljetåke og oljedamp. Våre løsninger gir mindre slitasje på driftsutstyr og et bedre arbeidsmiljø for operatørene. Oljetåken som slippes ut, strømmer gjennom et mekanisk filter system hvor urenheter holdes tilbake i elementene. På grunn av koalesens effekt og tyngdekraft vil ren luft slippes ut i atmosfæren.Hvorfor bruke oljedampseparator?

Forlenger generatorens levetid

Enkel installasjon og vedlikehold

Kundetilpasset system

Avsug med presis justering av undertrykket ved opptil fire lagre med en oljetåkeutskiller

99,9% effektivitet med en partikkelstørelse på 0,1 micron

Kompakt og robust

Sertifisert: ISO 1400130 000 vedlikeholdsfrie timer

FRANKE-Filter har utviklet et mekanisk system til å håndtere oljetåke med en effektivitet på 99,9%. Prinsippet er at et konstant undertrykk genereres i smøreoljesystemet. Oljetåken som slippes ut, går gjennom et mekanisk filtersystem hvor partikler holdes tilbake i elementene. På grunn av koalesens effekt og tyngdekraft vender smøreoljen tilbake til tanken og ren luft slippes ut i atmosfæren. Oljedampseparatoren har omtrent 30 000 vedlikeholdsfrie timer med arbeid, før det trenger å skifte filterpatroner. Vi har gode referanser med turbinleverandører som Siemens og GE, samt kraftselskaper som Statkraft, Akershus Energi, Hafslund, agder energi og BKK.

Kontakt oss på mail
Kontakt oss på telefon

Flere fordeler

Fokus på å forbedre HMS

Gir ren luft og bedre arbeidsmiljø

Driftsikkert og pålitelig
Besøk hjemmesiden